Hoe een doodgewoon kopje thee je aanzet tot nadenken 😊

 

Welk advies zou jij aan je jongere zelf geven? Aan het kind dat je ooit was, onbezonnen, blij en zorgeloos. Of misschien juist al vol met zorgen en angst. Wat zou jij – met de kennis van nu – tegen dat kind willen zeggen?

Zo’n vraag kan leiden tot gevoelens van spijt, boosheid en ja, ook angst. Spijt – bijvoorbeeld omdat je te weinig gedaan hebt aan het pestgedrag van andere kinderen, omdat je niet weerbaar genoeg was, omdat je maar klakkeloos deed wat anderen tegen je zeiden. Boosheid – omdat anderen je voor jouw gevoel belemmerden in je ontwikkeling. Of angst – omdat je constateert dat de angst van destijds nog steeds aanwezig is en je voor je gevoel niet echt geleefd hebt.

Dezelfde vraag kan ook leiden tot positievere gevoelens. Uiteraard is dat het geval wanneer je ook daadwerkelijk voelt dat je gegroeid bent, en inziet dat je de adviezen die je zou geven al in je eigen leven toepast. Bijvoorbeeld: je zou de jongere versie van jezelf adviseren dat ze assertiever mag zijn, en in je huidige leven ben je dat ook al steeds meer. In feite geef je dan het advies vanuit de huidige realiteit, die al positief is; je bent je immers persoonlijk aan het ontwikkelen.

Van negatief naar positief

Maar je kunt ook – wanneer je aanvankelijk negatieve gevoelens ervaart –  deze ombuigen tot positieve gevoelens. Stel dat je boosheid ervaart. Je voelt dat je als kind tekort bent gedaan, iets wat niet meer valt terug te draaien. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, neem je dat ook kwalijk. Je bent boos en verdrietig om wat jou is aangedaan.
Op zich zijn zulke gevoelens heel begrijpelijk. Je kunt je tegelijkertijd ook afvragen: dienen ze jou? Helpt het jou in je huidige leven, om nog steeds boos en verdrietig te zijn? Waarschijnlijk is je antwoord nee. En wanneer je je dat realiseert, kun je ook een keuze maken. De keuze om die gevoelens niet meer te accepteren. En als ze dan toch komen, om die om te zetten in kracht. Zo is boosheid een uitstekend uitgangspunt om in actie te komen en een verandering in je leven door te voeren.

Bij angst is iets dergelijks het geval. Ook angst kun je omzetten in kracht. Dat gaat meestal niet zonder slag of stoot, want angst is een hardnekkige emotie die vaak diepgeworteld is. Maar als je de angel uit die emotie kunt halen, waarmee je de blokkade in jezelf opheft, komt er positieve energie vrij. Waarmee je weer kunt gaan léven!

 

 

Meer weten? Lees hier meer over de BEZIELING-methode.
Of neem contact met me op!