In reactie op mijn vorige blog kreeg ik laatst een mailtje van een trouwe nieuwsbrieflezer. Hoe het kon dat zij toch, dankzij EMDR, van haar angstklachten af was gekomen. Want dat had ze bij de ggz gehad, en dat had echt heel goed geholpen. Terwijl ik verkondigde dat veel mensen geen baat zouden hebben bij ggz-hulp.

Dat klopt inderdaad. Vanuit mijn jarenlange ervaring met ggz-cliënten weet ik dat de hulp die daar geboden wordt, vaak niet aansluit bij hun behoeften. Was overigens ook mijn eigen ervaring. Heel frustrerend, als je zo jarenlang aan het lijntje wordt gehouden. Zo voelde het voor mij althans. Er wordt zicht op verbetering (lees: hoop) geboden, en daar wil je ook heel graag in geloven. Na afloop van alle sessies  ervaar je ook echt wel vermindering van je klachten. Alleen, na verloop van tijd, tja, dan voel je dat je angst weer toeneemt. En als je écht heel eerlijk zou zijn geweest, wist je dat meteen na afloop van de therapie ook wel, dat het niet helemaal weg was. Alleen wilde je dat toen niet toegeven, dat alles voor niets was geweest. En bovendien heeft die therapeut ook zo d’r best gedaan. Herkenbaar?

Jaren geleden heb ik, vanuit een landelijke ggz-werkgroep waar ik in zat, een enquête gedaan onder ggz-cliënten, over waardevolle zorg. En weet je wat daar uitkwam? Met stip op #1: een persoonlijke vertrouwensband. Oftewel: de relatie met de hulpverlener. Niet de inhoud van de therapie was het belangrijkste aspect van de zorg, maar de band met – en persoonlijke aandacht van – de therapeut. In tegenstelling tot wat “professionals” zelf belangrijk vinden, hebben degenen die de zorg ondergaan dus hele andere behoeften. Het ergste was nog, dat de meeste cliënten die vertrouwensband dus misten in hun hulpverleningstraject.

Oppervlakkig

Even terug naar deze het mailtje van mijn nieuwsbrieflezer. Ze had EMDR gehad, wat heel goed had geholpen. Inderdaad, EMDR kan heel helpend zijn (ik heb het zelf ook ooit gehad en geef het zelf soms ook). Evengoed lost ook EMDR vaak niet alles op. Ik vroeg haar waarom ze nog steeds mijn mailings las. Was ze nog steeds zo geïnteresseerd in angst omdat ze het zelf had gehad… of speelde er nu toch nog iets? Ze gaf schoorvoetend toe dat ze zichzelf inderdaad nog wel eens betrapte op negatieve emoties. Angst? Ja, toch wel… Maar de psycholoog die haar destijds EMDR had gegeven ‘had het heus wel goed gedaan’, vergoelijkte ze het meteen. Ik vroeg haar naar de relatie die ze met deze hulpverlener had gehad. Ze gaf toe dat die vrij oppervlakkig was geweest. En dat de therapie meer het ‘afdraaien van een nummertje’ was geweest, nu ze er zo over nadacht.

Als hulp voor een emotioneel probleem het afdraaien van een nummertje is binnen het grote hypnoseveld (zie mijn vorige blog)…. en jij als persoon ook maar een nummertje bent… kun je dan volledig van je angstklachten afkomen? Waarschijnlijk niet. Nog los van het feit dat de focus van de hulp verkeerd wordt gelegd (zie eveneens mijn vorige blog). Wil je écht je angst de baas worden, dan zul je andere stappen moeten zetten. De BEZIELING-methode kan je daar heel goed bij helpen…

Meer weten? Neem contact met me op!